SJ Financial - шаблон joomla Joomla

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. N 321

Київ

Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, що додається.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. N 321

ПОРЯДОК
переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

1. Цей Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

2. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов'язані адміністративно або територіально.

3. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі - власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові (далі - уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2.

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб'єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668).

4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов'язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2).

5. Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

6. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Додаток 1
до Порядку

_______________________________________________
                                (найменування органу, якому
_______________________________________________
                надсилається заява, прізвище, ім'я та по батькові
_______________________________________________
                                                  його керівника)

_______________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові громадянина - власника будинку,
_______________________________________________
                                      серія і номер паспорта,
_______________________________________________
                                           ким, коли виданий,
_______________________________________________
                                          місце проживання)

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) N _______, розміщений _____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)
____________________________________________________________________________________,
що належить мені на праві власності відповідно до _________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                       (документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)
у жилий будинок.

З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток:

1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.

2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.

3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.

___ ___________ 20__р.

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку

_______________________
          (місце складення звіту)

___ ____________ 20__ р.

Об'єкт: _______________________________________________________________________________
                                                                                                (назва, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

Власник: _____________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    місце проживання)

Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об'єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.

Загальна характеристика об'єкта

Код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 _________________.

Об'єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об'єкта).

Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.

Кількість поверхів ___________________.

Загальна площа об'єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа - __________ кв. метрів.

Фундаменти __________________________________________________________________________
                                                                                             (стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)
____________________________________________________________________________________.

Стіни: _______________________________________________________________________________
                                                      (дерев'яні збірно-щитові, дерев'яні каркасні, дерев'яні рублені з колод бруса,
_____________________________________________________________________________________
                             каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними
_____________________________________________________________________________________
                                              блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,
_____________________________________________________________________________________
                                                        з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,
____________________________________________________________________________________,
                                                                       з шаруватих залізобетонних панелей тощо)
завтовшки _________ метрів.

зовнішнє опоряджувальне покриття _____________________________________________________,
                                                                                                                     (фарбування водяними сумішами,
_____________________________________________________________________________________
                                                    фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,
____________________________________________________________________________________,
                                                                               чисте обшивання рублених стін тощо)
внутрішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,
                                                                                                           (штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)
утеплювач __________________________________________________________________________.
                                                                             (мінераловатний, пінополістирольний тощо)

Перекриття __________________________________________________________________________
                                                               (дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні обштукатурені, з цегляних склепінь
_____________________________________________________________________________________
                                        на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних
_____________________________________________________________________________________
                                       суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)
завширшки __________ метрів.

Підлога ______________________________________________________________________________
                                                               (цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,
_____________________________________________________________________________________
                                                        дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,
____________________________________________________________________________________.
                                                                  з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)

Перегородки _________________________________________________________________________
                                                            (несучі панельного типу, цегляні, дерев'яні не обштукатурені, дерев'яні
____________________________________________________________________________________,
                                                          обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)
завтовшки _________ метрів.

Сходи ______________________________________________________________________________
                                                                              (дерев'яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)
завширшки _________ метрів.

Лоджії, балкони, козирки _______________________________________________________________
                                                                                                     (залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)
завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів.

Дах _________________________________________________________________________________
                                                           (дерев'яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних
____________________________________________________________________________________.
                                                                         залізобетонних шаруватих панелей тощо)

Покрівля ____________________________________________________________________________.
                                                 (рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев'яна тощо)

Вікна _______________________________________________________________________________.
                                                                                            (віконні блоки дерев'яні, металеві тощо)

Вхідні двері __________________________________________________________________________.
                                                                                      (дверні блоки дерев'яні, металеві тощо)

Тип опалення ________________________________________________________________________,
                                                                  (централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             кухонних вогнищ тощо)
нагрівальні прилади ___________________________________________________________________
                                                                                                  (радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)
опалювальне обладнання ______________________________________________________________
                                                                                                                 (котли, насоси, вентилятори тощо)

Внутрішні системи інженерного обладнання ______________________________________________
                                                                                                                                (система гарячого водопостачання,
_____________________________________________________________________________________
                                            холодного водопостачання, каналізації і водовідведення, вентиляції тощо)

Результати технічного огляду

Основні вимоги до жилого будинку

Інформація про відповідність об'єкта державним будівельним нормам (відповідає / не відповідає)

Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об'єкта державним будівельним нормам

Розділ I (обов'язковий)*

Належність будинку до 1 - 6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання

Відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення"

Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість"

Наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"

Виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів, визначених ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", та наявності блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38 "Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"

Розділ II (довідковий)**

Відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення" (крім зазначених у розділі I)

Висновок про відповідність об'єкта державним будівельним нормам

Об'єкт _______________________________________________________________________________
                                                                                          (назва, місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
вимогам державних будівельних норм ____________________________________________________.
                                                                                                                                 (відповідає / не відповідає)

Роботи з технічного огляду проведено відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, за напрямом експертиза та обстеження у будівництві __________________________________________________.
                                                                                                            (серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Цей звіт складено у трьох примірниках.

Відповідальний виконавець:

_____________________________
                               (посада)

_________________
(підпис)

М. П.

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Враховується під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам.

** Під час підготовки висновку про відповідність об'єкта державним будівельним нормам не враховується.

____________

 

 

Недвижимость Украины

Инициатива направлена на сокращение ...
26 и 27 апреля 2018 года в Киеве в отеле Hyatt ...
Такие сооружения можно использовать как временные ...

Зарубежная недвижимость

Цены на недвижимость в Казахстане не сильно ...
В четвертом квартале 2017 года стоимость ...
По всей стране цены на жилье выросли на 6,9% за ...

Комментарии специалистов

Эксперты назвали основные тренды, связанные с ...
Эксперт перечислил основные причины, сдерживающие ...
Юристы рассказали, как не попасться на уловки ...

Быть успешным

Знаете, в чем главная составляющая успешного ...
Переговоры являются неотъемлемой частью бизнеса, ...
Ответьте на вопросы и узнайте, как далеко готовы ...